Belangrijke corona update

19-2-2021

Inmiddels is in Nederland de start van de vaccinatie voor het coronavirus in volle gang. Deels is de GGD al hard bezig om de ouderen van de samenleving op te roepen en te vaccineren. Ook in Wassenaar zijn reeds een aantal ouderen door de GGD opgeroepen en gevaccineerd. Daarnaast zijn de verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Wassenaar begonnen met het zetten van die langverwachte vaccinaties.

Wij krijgen veel vragen over de strategie van de vaccinaties in Nederland. Daarover hebben wij helaas niet meer duidelijkheid dan berichten die in de media verschijnen. Wij zijn daarin ook afhankelijk van de berichtgeving vanuit het RIVM.

Recent is in de zuidelijke provincies begonnen met het vaccineren van de groep mensen in de leeftijdscategorie 63-64 jaar, mensen met morbide obesitas (body mass index >40 kg/m2) en mensen met het syndroom van Down. Deze groep zal worden opgeroepen door de huisarts en ook worden gevaccineerd door de huisarts.

De verwachting is dat wij in Wassenaar over enkele weken de mogelijkheid zullen krijgen tot het bestellen van vaccinaties voor deze groep. Daarbij krijgt u als inwoner van Wassenaar een oproep van ons als huisarts. De precieze datum van vaccineren is helaas nog niet bekend. Wij zijn daarin afhankelijk van de levering van vaccins vanuit het RIVM. De groepen in de overige leeftijdscategorie├źn zullen stapsgewijs daarna worden opgeroepen en uitgenodigd.

Regionaal was er de keuze om de vaccinaties via de huisartsenpost in Den Haag te laten verlopen of in Wassenaar zelf, wij als huisartsen hebben gekozen voor een locatie in Wassenaar zelf.

We realiseren ons terdege dat iedereen heel graag en spoedig de vaccinatie wil hebben, maar we hebben als huisartsen geen beslissingsbevoegdheid over het verdere vervolg van de vaccinatie strategie. Wij zijn hierin slechts de uitvoerende entiteit. We zullen u regelmatig informeren indien er nieuwe informatie is.

Wij zijn er klaar voor en staan in de startblokken voor u! Samen tegen corona.

De Wassenaarse huisartsen