Corona maatregelen

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben de huisartsen van Wassenaar maatregelen moeten nemen waarvan sommige op het eerste gezicht misschien wat onvriendelijk lijken. We doen dit om u en onszelf te beschermen. We vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Het belangrijkste is: voorkomen dat er dragers van het virus zomaar de praktijk inlopen. Daarom willen we iedereen die ons wil zien éérst via de telefoon spreken. Maar we blijven gewoon medische zorg verlenen, hetzij meer telefonisch en via e-mail.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website

• Op afspraak nadat u ons heeft gebeld en wij hebben vastgesteld dat u langs kan komen.

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen. Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Alle afspraken met Nicole de Groot, praktijkondersteuner, worden omgezet in een telefonisch consult. Als u bloed had moeten prikken voor een afspraak met haar, raden wij u aan dat nu even niet te doen. Zo voorkomt u dat u bij het lab in een wachtkamer moet zitten met andere mensen en zo besmet kan raken.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum van 8-11u geopend.

De poli’s van het HMC en de radiologie op de 2e etage zijn gesloten.

• Wij zijn terughoudend met verwijzingen naar de poli’s in ziekenhuizen omdat tijdens de pandemie de ziekenhuizen alleen spoedeisende zorg verlenen.

U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Coronavirus measures

Due to the rapid spread of the coronavirus, the general practitioners in Wassenaar have had to take measures, some of which may seem a little unfriendly at first glance. We do this to protect you and ourselves. We ask for your understanding and cooperation for this. The most important thing is to prevent carriers of the virus from entering the practice. That is why we want everyone who wants to see us to speak to us by phone first. We have to close the practice for people who just walk in. Having said that, we will continue to provide the necessary medical care, but in a slightly different way.

• If you call us, use our regular phone number: 070-5112460

• If you would like to email us, please use Mijngezondheid.net (login with DigiD; privacy wise the safest option), alternatively use our contact form on the website.

• By appointment after you have called us and we have determined that you can come by.

• Repeat prescriptions can be requested via the regular recipe line or via Mijngezondheid.net. No longer at the counter.

• If you need to pick up a letter or something else, please call us in advance. We will see if it’s possible to send it by email.

• We will avoid house visits that have to do with care that can be delayed as much as possible.

• All appointments with Nicole de Groot, nurse practitioner, will be converted into a telephone consultation. If you should have had blood taken for an appointment with her, we advise you not to go to the lab now. This prevents you from having to sit in a waiting room with other people and become infected.

• More in general, we do not recommend that you have blood samples taken in the near future. Only do this when there is an urgent need.

• We will limit referrals to outpatient clinics in hospitals because during the pandemic, hospitals are only open for emergencies.

You can find further information about the Coronavirus at www.thuisarts.nl and the RIVM website.