Persbericht huisartsenpost Bronovo

Sluiting Spoedeisende Hulp en verplaatsing huisartsenpost Bronovo

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft aangekondigd om tussen 2022 en 2024 het Bronovo ziekenhuis te sluiten. Op de weg daar naar toe sluit het Bronovo ziekenhuis per 1 juli 2019 al haar spoedeisende hulp (SEH) en zal dan in de weekenden zelfs helemaal gesloten zijn. Omdat er dan geen voorzieningen zijn als röntgen- en laboratoriumdiagnostiek en er geen bewaking is, kan de bestaande huisartsenpost niet in het Bronovo blijven.

Oplossing per 1 juli 2019

Om op korte termijn tot een goede oplossing te komen, is door de huisartsencoöperatie Hadoks (Haaglandse Dokters) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een huisartsenpost op een andere locatie. Hierbij zijn onder andere de huisartsen in Haaglanden betrokken. Dit heeft geleid tot een goedgekeurd voorstel om met ingang van 1 juli 2019 de huisartsenpost in het Bronovo te verhuizen naar de voormalige Spoedeisende Hulp (SEH) van het HMC Antoniushove in Leidschendam. Een oplossing voor de langere termijn moet nog worden voorbereid.

Huisartsenpost in Antoniushove

De locatie Antoniushove voldoet voor een deel aan de eisen die door de huisartsen van Hadoks zijn gesteld voor een huisartsenpost. Als het HMC besluit op de locatie Antoniushove geen SEH in te richten, dan zullen er wel aanvullende voorzieningen gerealiseerd moeten worden om de huisartsenpost mogelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan de beschikbaarheid van radiologie, laboratorium en een reanimatieteam in de avond, nacht en weekeinden. Dit om te voorkomen dat patiënten die toch specialistische zorg nodig hebben, niet onnodig per ambulance vervoerd moeten worden naar HMC Westeinde of elders, waar wel een volledige SEH beschikbaar is. Op dit moment is Hadoks in gesprek met HMC over de aanvullende voorzieningen die noodzakelijk zijn. Voor de langere termijn en de definitieve vestiging van een huisartsenpost in de regio Leidschendam-Voorburg worden in overleg met de huisartsen in Haaglanden verschillende mogelijkheden bekeken.