Coronavirus en -vaccinatie

< See for English below >

Update 02-04-2020

Het ministerie van VWS heeft besloten om per direct (2 april) het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stop te zetten voor mensen jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later). Op dit moment geldt dit besluit t/m woensdag 7 april. Dit besluit is genomen nadat er in Nederland vijf meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb. Uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, wordt het toedienen van het vaccin bij alle mensen geboren in 1961 of later tijdelijk gepauzeerd.
Voor de huisartsen die aan het vaccineren zijn betekent dit dat  ze vanaf nu t/m woensdag 7 april doorgaan met vaccineren van de patiënten van 64, 63 en 62 jaar (geboortejaar 1956, 1957 en 1958) patiënten met een BMI > 40 met geboortejaar 1946 t/m 1960 en patiënten met Down Syndroom met geboortejaar 1946 t/m 1960.

Wij worden overspoeld met vragen over de vaccinatie. Heeft u vragen over (de veiligheid van) het vaccin? Kijk dan op coronavaccinatie.nl voor juiste, feitelijke informatie, of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Komt u er niet uit, stuur uw vraag dan bij voorkeur per MGN e-consult, of e-mail bericht, zodat wij kunnen antwoorden op een rustig moment. 

Update 01-04-2020

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over.

Update 05-10-2020

Bij betreden van het Gezondheidscentrum wordt u gevraagd een mondkapje te dragen. Wilt u deze van thuis meenemen s.v.p.?

Update 25-09-2020

Inmiddels is het alweer eind september. Na een warme zomer zien we dat het aantal besmettingen in Nederland nu weer snel oploopt. Met name in Noord- en Zuid Holland. Ook nu weer willen we benadrukken hoe belangrijk het is dat we het najaar goed gaan doorkomen. Naast Corona gaan we immers ook te maken krijgen met de reguliere verkoudheden en de griep.
Vanuit onze verantwoordelijkheid om de zorgverlening veilig te laten verlopen, doen de Wassenaarse huisartsenpraktijken er alles aan om COVID-19 besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wij willen dat de reguliere gezondheidszorg zijn doorgang kan blijven vinden, maar dat doen we wel met elkaar.
Wat betekent dit voor u?
–        Voor al uw medische klachten geldt: bel met de praktijk, kom niet zomaar langs! Als u geen afspraak heeft, zult u worden weggestuurd (met uitzondering van levensbedreigende zaken).
–        Als u een afspraak heeft, houdt u zich dan aan de richtlijnen die in de praktijk gelden.
–        Als u luchtwegklachten of koorts heeft op de dag van uw afspraak, belt u dan de afspraak af.
–        Twijfelt u of u met bepaalde klachten langs mag komen, bel en overleg met de assistente.
–        Volg de instructies van de zorgmedewerkers goed op.
–        Vanzelfsprekend kunt u bij ons voor spoed zorg altijd terecht; voor niet-spoedeisende zorg vragen wij uw begrip en geduld. Onze assistentes doen er alles aan om iedereen te helpen en te woord te staan en u zo nodig zo snel mogelijk een afspraak bij de dokter te geven.


Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Blijf thuis bij klachten en houd 1.5 meter afstand.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen. Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum is van 8-15u geopend. Bloedprikken gebeurt op afspraak, bel hiervoor 088-9792854. Zo wordt voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt en mensen onnodig lang moeten wachten.

U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Plan van aanpak 27 april 2020

De cijfers met betrekking tot Covid-19 laten zien dat er na alle genomen maatregelen een duidelijke positieve lijn is. Zoals u als het goed is weet, zijn we er echter nog niet. Dit betekent voor de huidige huisarts-praktijkvoering dat er nog steeds maatregelen gelden.

Dit betekent dat we in de reguliere praktijk geen Covid-19 patiënten meer zelf mogen zien.
Dit heeft voor de huisartsenpraktijk de volgende consequenties:

  1. Patiënten die luchtwegklachten hebben, maar na triage geen beoordeling nodig hebben, krijgen het advies thuis te blijven en uit te zieken.
  2. Mocht u zo ziek zijn dat u beoordeeld moet worden, dan gebeurt deze beoordeling via de huisartsenpost van Hadoks.
  3. Patiënten die in staat zijn naar de huisartsenpost te komen, zullen hiervoor een afspraak krijgen op de locatie Haga-ziekenhuis!
  4. Patiënten die aan huis moeten worden bezocht, zullen een visite krijgen van een ingeroosterde Hadoks-dokter.
  5. Er wordt wel weer reguliere zorg geboden NA telefonische triage. Zeer dringend verzoeken wij u om nog steeds niet zomaar het gezondheidscentrum binnen te lopen. Ook niet als u een mondkapje draagt en u geen koorts heeft.
  6. Er is nog steeds geen assistente-spreekuur en ook de normale ketenzorg afspraken zijn nog niet opgepakt. Zodra dit verandert, wordt de website bijgewerkt.

Deze afspraken gelden in ieder geval tot 4 mei.
Veranderingen hierin zullen wij zo spoedig mogelijk met u communiceren.

29 maart 2020

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben de huisartsen van Wassenaar maatregelen moeten nemen waarvan sommige op het eerste gezicht misschien wat onvriendelijk lijken. We doen dit om u en onszelf te beschermen. We vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Het belangrijkste is: voorkomen dat er dragers van het virus zomaar de praktijk inlopen. Daarom willen we iedereen die ons wil zien éérst via de telefoon spreken. Maar we blijven gewoon medische zorg verlenen, hetzij meer telefonisch en via e-mail.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website.

• Op afspraak nadat u ons heeft gebeld en wij hebben vastgesteld dat u langs kan komen.

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen? Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Alle afspraken met Nicole de Groot, praktijkondersteuner, worden omgezet in een telefonisch consult. Als u bloed had moeten prikken voor een afspraak met haar, raden wij u aan dat nu even niet te doen. Zo voorkomt u dat u bij het lab in een wachtkamer moet zitten met andere mensen en zo besmet kan raken.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum is van 8-12u geopend.

• De poli’s van het HMC en de radiologie op de 2e etage zijn gesloten.

• Wij zijn terughoudend met verwijzingen naar de poli’s in ziekenhuizen omdat tijdens de pandemie de ziekenhuizen alleen spoedeisende zorg verlenen.

• U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Coronavirus measures

Due to the rapid spread of the coronavirus, the general practitioners in Wassenaar have had to take measures, some of which may seem a little unfriendly at first glance. We do this to protect you and ourselves. We ask for your understanding and cooperation for this. The most important thing is to prevent carriers of the virus from entering the practice. That is why we want everyone who wants to see us to speak to us by phone first. We have to close the practice for people who just walk in. Having said that, we will continue to provide the necessary medical care, but in a slightly different way.

• If you call us, use our regular phone number: 070-5112460

• If you would like to email us, please use Mijngezondheid.net (login with DigiD; privacy wise the safest option), alternatively use our contact form on the website.

• By appointment after you have called us and we have determined that you can come by.

• Repeat prescriptions can be requested via the regular recipe line or via Mijngezondheid.net. No longer at the counter.

• If you need to pick up a letter or something else, please call us in advance. We will see if it’s possible to send it by email.

• We will avoid house visits that have to do with care that can be delayed as much as possible.

• All appointments with Nicole de Groot, nurse practitioner, will be converted into a telephone consultation. If you should have had blood taken for an appointment with her, we advise you not to go to the lab now. This prevents you from having to sit in a waiting room with other people and become infected.

• More in general, we do not recommend that you have blood samples taken in the near future. Only do this when there is an urgent need.

• We will limit referrals to outpatient clinics in hospitals because during the pandemic, hospitals are only open for emergencies.

• You can find further information about the Coronavirus at www.thuisarts.nl and the RIVM website.