Coronavirus en -vaccinatie

< See for English below >

Update 15-09-2021

Coronavaccinatiebewijs

Het is in de afgelopen maanden gebleken dat niet iedereen die door ons is gevaccineerd de vaccinaties kan terugvinden in de Coronacheck website of -app, ondanks dat de vaccinaties wel vanuit de praktijk aan het RIVM waren doorgegeven. Is dit bij u het geval, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit per email aan de assistente te laten weten, zodat wij alsnog een QR code voor u kunnen aanmaken. 

 

Update 06-07-2021

Coronavaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Belt u dan met de praktijk, of, beter nog, stuur ons een bericht via MijnGezondheid.net (kan ook via de app Medgemak).

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 

Update 23-04-2021

De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest over het huidige vaccinatiebeleid. Het aantal coronabesmettingen neemt toe – zo ook in Wassenaar – en daarmee de behoefte om snel gevaccineerd te worden. Ook wij merken deze onrust in de huisartsenpraktijk. Gezien alle onduidelijkheid hebben wij een aantal vragen op een rijtje gezet:

Wanneer word ik gevaccineerd?

Verreweg de meest voorkomende vraag die wij dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor ons is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Kan ik zelf kiezen waarmee ik gevaccineerd wil worden?

Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca.

Als ik niet gevaccineerd wil worden met AstraZeneca, kan ik dan op een later moment in aanmerking komen voor een vaccinatie met een ander vaccin?

Afzien van een vaccinatie is een ieders vrije keuze. Momenteel zijn er geen andere vaccins in de huisartsenpraktijk beschikbaar. Bij het afzien van een vaccinatie op het moment dat uw doelgroep aan de beurt is komt u onderaan de lijst terecht. Wij hebben er geen zicht op wanneer u dan weer aan de beurt bent en met welk vaccin u op een later moment gevaccineerd zal gaan worden. Het kan voorkomen dat met een latere ronde u nogmaals hetzelfde vaccin aangeboden krijgt. De huisarts kan hierin helaas niet voor u bemiddelen.

Kan ik mij aanmelden om op een reservelijst te komen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden om op een reservelijst te komen. Vanuit de overheid hebben wij strikte richtlijnen gekregen hoe om te gaan met spillage. Per prikronde wordt er vooraf een reservelijst opgesteld met patiënten uit de leeftijdscategorie die als eerstvolgende groep aan de beurt is. Wij benaderen hiervoor zelf de patiënten. Wij vragen u dan ook om niet de praktijk hierover te benaderen.

Ik ben onder de 60 jaar maar zou wel graag gevaccineerd willen worden met AstraZeneca, kan ik dan wel terecht?

Nee, vanuit de overheid is besloten dat er niet onder de 60 jaar gevaccineerd mag worden met AstraZeneca. Helaas hebben ook wij ons te houden aan deze maatregel.

 

Ik wil graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder gevaccineerd worden dan dat mijn doelgroep aan de beurt is. Kan mijn huisarts dat voor mij regelen?

De praktijk wordt dagelijks benaderd door mensen die graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder in aanmerking zouden willen komen voor een coronavaccinatie, een zeer begrijpelijke en vaak zeer invoelbare vraag. Ook in de media en via andere kanalen wordt regelmatig gesuggereerd dat de huisarts daarin voor u zou kunnen bemiddelen. Hoe graag wij dit ook zouden willen, zoals de situatie er nu voorstaat kunnen wij daarin helaas op dit moment niets voor u betekenen. Ook voor ons is dit een geval van onmacht, geen onwil. We vragen u dan ook vriendelijk om hierover geen contact op te nemen met de praktijk. Op het moment dat de overheid gaandeweg besluit dat bepaalde groepen om medische redenen wel eerder in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, dan zullen wij die patiënten zelf benaderen.

 

Wij realiseren ons terdege dat er veel onduidelijkheid en onrust blijft bestaan rondom de hele vaccinatiestrategie. Net als voor u, is het ook voor ons elke dag weer een verrassing wat het beleid die dag zal zijn. Alle last minute aanpassingen vergen ook van ons en onze medewerkers ongelooflijk veel geduld en flexibiliteit. Wij doen ons uiterste best om u zo gezond mogelijk te houden en ons deel van de vaccinatiestrategie zo goed mogelijk in te richten. Tegelijkertijd zien we dat door de toegenomen telefoonbelasting de reguliere zorg in het gedrang dreigt te komen en de wachttijden aan de telefoon aanzienlijk stijgen. Wij verzoeken u allen dan ook vriendelijk om eerst de daarvoor bestemde kanalen (zie onder) te raadplegen bij vaccinatie-gerelateerde vragen, alvorens u contact zoekt met de praktijk. Dit zodat wij de reguliere en spoedeisende zorg kunnen blijven leveren.

 

Voor informatie: 0800-1351 of www.coronavaccinatie.nl

 

Update 02-04-2021

Het ministerie van VWS heeft besloten om per direct (2 april) het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stop te zetten voor mensen jonger dan 60 jaar (geboren in 1961 of later). Op dit moment geldt dit besluit t/m woensdag 7 april. Dit besluit is genomen nadat er in Nederland vijf meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb. Uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, wordt het toedienen van het vaccin bij alle mensen geboren in 1961 of later tijdelijk gepauzeerd.
Voor de huisartsen die aan het vaccineren zijn betekent dit dat  ze vanaf nu t/m woensdag 7 april doorgaan met vaccineren van de patiënten van 64, 63 en 62 jaar (geboortejaar 1956, 1957 en 1958) patiënten met een BMI > 40 met geboortejaar 1946 t/m 1960 en patiënten met Down Syndroom met geboortejaar 1946 t/m 1960.

Wij worden overspoeld met vragen over de vaccinatie. Heeft u vragen over (de veiligheid van) het vaccin? Kijk dan op coronavaccinatie.nl voor juiste, feitelijke informatie, of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Komt u er niet uit, stuur uw vraag dan bij voorkeur per MGN e-consult, of e-mail bericht, zodat wij kunnen antwoorden op een rustig moment. 

Update 01-04-2021

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over.

Update 05-10-2020

Bij betreden van het Gezondheidscentrum wordt u gevraagd een mondkapje te dragen. Wilt u deze van thuis meenemen s.v.p.?

Update 25-09-2020

Inmiddels is het alweer eind september. Na een warme zomer zien we dat het aantal besmettingen in Nederland nu weer snel oploopt. Met name in Noord- en Zuid Holland. Ook nu weer willen we benadrukken hoe belangrijk het is dat we het najaar goed gaan doorkomen. Naast Corona gaan we immers ook te maken krijgen met de reguliere verkoudheden en de griep.
Vanuit onze verantwoordelijkheid om de zorgverlening veilig te laten verlopen, doen de Wassenaarse huisartsenpraktijken er alles aan om COVID-19 besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wij willen dat de reguliere gezondheidszorg zijn doorgang kan blijven vinden, maar dat doen we wel met elkaar.
Wat betekent dit voor u?
–        Voor al uw medische klachten geldt: bel met de praktijk, kom niet zomaar langs! Als u geen afspraak heeft, zult u worden weggestuurd (met uitzondering van levensbedreigende zaken).
–        Als u een afspraak heeft, houdt u zich dan aan de richtlijnen die in de praktijk gelden.
–        Als u luchtwegklachten of koorts heeft op de dag van uw afspraak, belt u dan de afspraak af.
–        Twijfelt u of u met bepaalde klachten langs mag komen, bel en overleg met de assistente.
–        Volg de instructies van de zorgmedewerkers goed op.
–        Vanzelfsprekend kunt u bij ons voor spoed zorg altijd terecht; voor niet-spoedeisende zorg vragen wij uw begrip en geduld. Onze assistentes doen er alles aan om iedereen te helpen en te woord te staan en u zo nodig zo snel mogelijk een afspraak bij de dokter te geven.


Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Blijf thuis bij klachten en houd 1.5 meter afstand.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen. Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum is van 8-15u geopend. Bloedprikken gebeurt op afspraak, bel hiervoor 088-9792854. Zo wordt voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt en mensen onnodig lang moeten wachten.

U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Plan van aanpak 27 april 2020

De cijfers met betrekking tot Covid-19 laten zien dat er na alle genomen maatregelen een duidelijke positieve lijn is. Zoals u als het goed is weet, zijn we er echter nog niet. Dit betekent voor de huidige huisarts-praktijkvoering dat er nog steeds maatregelen gelden.

Dit betekent dat we in de reguliere praktijk geen Covid-19 patiënten meer zelf mogen zien.
Dit heeft voor de huisartsenpraktijk de volgende consequenties:

  1. Patiënten die luchtwegklachten hebben, maar na triage geen beoordeling nodig hebben, krijgen het advies thuis te blijven en uit te zieken.
  2. Mocht u zo ziek zijn dat u beoordeeld moet worden, dan gebeurt deze beoordeling via de huisartsenpost van Hadoks.
  3. Patiënten die in staat zijn naar de huisartsenpost te komen, zullen hiervoor een afspraak krijgen op de locatie Haga-ziekenhuis!
  4. Patiënten die aan huis moeten worden bezocht, zullen een visite krijgen van een ingeroosterde Hadoks-dokter.
  5. Er wordt wel weer reguliere zorg geboden NA telefonische triage. Zeer dringend verzoeken wij u om nog steeds niet zomaar het gezondheidscentrum binnen te lopen. Ook niet als u een mondkapje draagt en u geen koorts heeft.
  6. Er is nog steeds geen assistente-spreekuur en ook de normale ketenzorg afspraken zijn nog niet opgepakt. Zodra dit verandert, wordt de website bijgewerkt.

Deze afspraken gelden in ieder geval tot 4 mei.
Veranderingen hierin zullen wij zo spoedig mogelijk met u communiceren.

29 maart 2020

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben de huisartsen van Wassenaar maatregelen moeten nemen waarvan sommige op het eerste gezicht misschien wat onvriendelijk lijken. We doen dit om u en onszelf te beschermen. We vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

Het belangrijkste is: voorkomen dat er dragers van het virus zomaar de praktijk inlopen. Daarom willen we iedereen die ons wil zien éérst via de telefoon spreken. Maar we blijven gewoon medische zorg verlenen, hetzij meer telefonisch en via e-mail.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website.

• Op afspraak nadat u ons heeft gebeld en wij hebben vastgesteld dat u langs kan komen.

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen? Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Alle afspraken met Nicole de Groot, praktijkondersteuner, worden omgezet in een telefonisch consult. Als u bloed had moeten prikken voor een afspraak met haar, raden wij u aan dat nu even niet te doen. Zo voorkomt u dat u bij het lab in een wachtkamer moet zitten met andere mensen en zo besmet kan raken.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum is van 8-12u geopend.

• De poli’s van het HMC en de radiologie op de 2e etage zijn gesloten.

• Wij zijn terughoudend met verwijzingen naar de poli’s in ziekenhuizen omdat tijdens de pandemie de ziekenhuizen alleen spoedeisende zorg verlenen.

• U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Coronavirus measures

Due to the rapid spread of the coronavirus, the general practitioners in Wassenaar have had to take measures, some of which may seem a little unfriendly at first glance. We do this to protect you and ourselves. We ask for your understanding and cooperation for this. The most important thing is to prevent carriers of the virus from entering the practice. That is why we want everyone who wants to see us to speak to us by phone first. We have to close the practice for people who just walk in. Having said that, we will continue to provide the necessary medical care, but in a slightly different way.

• If you call us, use our regular phone number: 070-5112460

• If you would like to email us, please use Mijngezondheid.net (login with DigiD; privacy wise the safest option), alternatively use our contact form on the website.

• By appointment after you have called us and we have determined that you can come by.

• Repeat prescriptions can be requested via the regular recipe line or via Mijngezondheid.net. No longer at the counter.

• If you need to pick up a letter or something else, please call us in advance. We will see if it’s possible to send it by email.

• We will avoid house visits that have to do with care that can be delayed as much as possible.

• All appointments with Nicole de Groot, nurse practitioner, will be converted into a telephone consultation. If you should have had blood taken for an appointment with her, we advise you not to go to the lab now. This prevents you from having to sit in a waiting room with other people and become infected.

• More in general, we do not recommend that you have blood samples taken in the near future. Only do this when there is an urgent need.

• We will limit referrals to outpatient clinics in hospitals because during the pandemic, hospitals are only open for emergencies.

• You can find further information about the Coronavirus at www.thuisarts.nl and the RIVM website.