Corona

Belangrijke Corona update

19-02-2021

Inmiddels is in Nederland de start van de vaccinatie voor het coronavirus in volle gang. Deels is de GGD al hard bezig om de ouderen van de samenleving op te roepen en te vaccineren. Ook in Wassenaar zijn reeds een aantal ouderen door de GGD opgeroepen en gevaccineerd. Daarnaast zijn de verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Wassenaar begonnen met het zetten van die langverwachte vaccinaties.

Wij krijgen veel vragen over de strategie van de vaccinaties in Nederland. Daarover hebben wij helaas niet meer duidelijkheid dan berichten die in de media verschijnen. Wij zijn daarin ook afhankelijk van de berichtgeving vanuit het RIVM.

Recent is in de zuidelijke provincies begonnen met het vaccineren van de groep mensen in de leeftijdscategorie 63-64 jaar, mensen met morbide obesitas (body mass index >40 kg/m2) en mensen met het syndroom van Down. Deze groep zal worden opgeroepen door de huisarts en ook worden gevaccineerd door de huisarts.

De verwachting is dat wij in Wassenaar over enkele weken de mogelijkheid zullen krijgen tot het bestellen van vaccinaties voor deze groep. Daarbij krijgt u als inwoner van Wassenaar een oproep van ons als huisarts. De precieze datum van vaccineren is helaas nog niet bekend. Wij zijn daarin afhankelijk van de levering van vaccins vanuit het RIVM. De groepen in de overige leeftijdscategorieën zullen stapsgewijs daarna worden opgeroepen en uitgenodigd.

Regionaal was er de keuze om de vaccinaties via de huisartsenpost in Den Haag te laten verlopen of in Wassenaar zelf, wij als huisartsen hebben gekozen voor een locatie in Wassenaar zelf.

We realiseren ons terdege dat iedereen heel graag en spoedig de vaccinatie wil hebben, maar we hebben als huisartsen geen beslissingsbevoegdheid over het verdere vervolg van de vaccinatie strategie. Wij zijn hierin slechts de uitvoerende entiteit. We zullen u regelmatig informeren indien er nieuwe informatie is.

Wij zijn er klaar voor en staan in de startblokken voor u! Samen tegen corona.

De Wassenaarse huisartsen

Update 05-02-2021

Coronavaccinaties
De 90+-ers hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. Momenteel worden de 85- tot 89-jarigen door de GGD per post uitgenodigd voor een vaccinatie. Vanaf vandaag tot begin maart krijgen de 80- tot 84-jarigen deze uitnodiging van de GGD (van oud naar jong, dus de 84-jarigen eerst).
Met deze uitnodiging kan telefonisch een afspraak gemaakt worden bij de GGD.

De huisartsen hebben nog geen rol in het vaccineren, en hebben ook nog niet de beschikking over vaccins. Daarom is het van het grootste belang dat iedereen die enigszins mobiel is (al dan niet met rolstoel) op een GGD vaccinatielocatie alvast gevaccineerd wordt.

Update 25-09-2020

Inmiddels is het alweer eind september. Na een warme zomer zien we dat het aantal besmettingen in Nederland nu weer snel oploopt. Met name in Noord- en Zuid Holland. Ook nu weer willen we benadrukken hoe belangrijk het is dat we het najaar goed gaan doorkomen. Naast Corona gaan we immers ook te maken krijgen met de reguliere verkoudheden en de griep.
Vanuit onze verantwoordelijkheid om de zorgverlening veilig te laten verlopen, doen de Wassenaarse huisartsenpraktijken er alles aan om COVID-19 besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wij willen dat de reguliere gezondheidszorg zijn doorgang kan blijven vinden, maar dat doen we wel met elkaar.
Wat betekent dit voor u?
–        Voor al uw medische klachten geldt: bel met de praktijk, kom niet zomaar langs! Als u geen afspraak heeft, zult u worden weggestuurd (met uitzondering van levensbedreigende zaken).
–        Als u een afspraak heeft, houdt u zich dan aan de richtlijnen die in de praktijk gelden.
–        Als u luchtwegklachten of koorts heeft op de dag van uw afspraak, belt u dan de afspraak af.
–        Twijfelt u of u met bepaalde klachten langs mag komen, bel en overleg met de assistente.
–        Volg de instructies van de zorgmedewerkers goed op.
–        Vanzelfsprekend kunt u bij ons voor spoed zorg altijd terecht; voor niet-spoedeisende zorg vragen wij uw begrip en geduld. Onze assistentes doen er alles aan om iedereen te helpen en te woord te staan en u zo nodig zo snel mogelijk een afspraak bij de dokter te geven.


Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Blijf thuis bij klachten en houd 1.5 meter afstand.

• Als u ons belt, gebruik ons gebruikelijke nummer: 070-5112460

• Als u ons mailt, graag via het Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD, dit is de veiligste optie volgens AVG richtlijnen), alternatief via ons contactformulier op de website

• Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn of via Mijngezondheid.net aangevraagd worden. Dus niet meer aan de balie.

• Wanneer u een brief of iets anders moet ophalen, wilt u dan van tevoren ons bellen. Wij kunnen dan kijken of we de brief per mail aan u kunnen sturen.

• Visites die te maken hebben met uitstelbare zorg gaan wij zo veel mogelijk vermijden.

• Het laboratorium in het gezondheidscentrum is van 8-15u geopend. Bloedprikken gebeurt op afspraak, bel hiervoor 088-9792854. Zo wordt voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt en mensen onnodig lang moeten wachten.

U kunt  op www.thuisarts.nl en de website van RIVM verdere informatie vinden over het Coronavirus.

Coronavirus measures

Due to the rapid spread of the coronavirus, the general practitioners in Wassenaar have had to take measures, some of which may seem a little unfriendly at first glance. We do this to protect you and ourselves. We ask for your understanding and cooperation for this. The most important thing is to prevent carriers of the virus from entering the practice. That is why we want everyone who wants to see us to speak to us by phone first. We have to close the practice for people who just walk in. Having said that, we will continue to provide the necessary medical care, but in a slightly different way.

• If you call us, use our regular phone number: 070-5112460

• If you would like to email us, please use Mijngezondheid.net (login with DigiD; privacy wise the safest option), alternatively use our contact form on the website.

• By appointment after you have called us and we have determined that you can come by.

• Repeat prescriptions can be requested via the regular recipe line or via Mijngezondheid.net. No longer at the counter.

• If you need to pick up a letter or something else, please call us in advance. We will see if it’s possible to send it by email.

• We will avoid house visits that have to do with care that can be delayed as much as possible.

You can find further information about the Coronavirus at www.thuisarts.nl or GPinfo.nl and the RIVM website.