Kwaliteit

NHG praktijkaccreditatie

Onze praktijk draagt sinds 2010 het NHG-keurmerk. Dit betekent dat wij voldoen aan landelijk vastgestelde normen en wij gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht.  Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van deze rapportage zijn verbeterplannen opgesteld. Een auditor bezoekt ons driejaarlijks om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Ieder jaar worden nieuwe verbeterpunten en verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De laatste audit vond plaats in mei 2018. Wij willen ons steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen ze graag in ontvangst.

Klachtenprocedure

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van onze praktijk veel mensen met allerlei vragen over hun gezondheid. Alle medewerkers doen hun best om iedereen te helpen en zo goed mogelijk aan de verwachtingen te voldoen. De meeste mensen zijn tevreden over de contacten, maar toch kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat graag van u horen, zodat wij mogelijk onze zorg aan u kunnen verbeteren. In dat geval raden wij u aan om in eerste instantie te proberen rechtstreeks met de betreffende medewerker het probleem op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure binnen de praktijk.
Het indienen van een klacht doet u door het klachtenformulier, verkrijgbaar bij de assistente, in te vullen. De interne klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Na ontvangst van de klacht wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen over de afhandeling van de klacht. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 4 weken uw klacht volledig afgehandeld te hebben.

Wat doet de klachtencommissie met uw klacht?  
1. nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd
2. beoordelen of er iets verkeerd is gegaan, of beter had gekund
3. indien nodig maatregelen nemen om de zorg of praktijkorganisatie te verbeteren
4. u en de betrokken medewerker uit de praktijk informeren over het oordeel van de klachtencommissie

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie: Klachtenregeling van Huisartsenzorg Haaglanden (KHH; www.kringhaaglanden.nl), waarbij de praktijk aangesloten is.
Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG), Zorgbelang Zuid-Holland, telefoon: 0900 – 2437070.