Kwaliteit

Missie en visie

Missie:

In onze praktijk wordt het huisartsenvak in de volle breedte op professionele en persoonlijke wijze uitgeoefend. Wij staan voor generalistische, persoonsgerichte, reguliere, continue zorg, geboden door een klein en hecht team, in een gezondheidscentrum met ruime diagnostische faciliteiten.

Visie:

Wij willen een praktijk bieden waar:

  • De patiënt zich vertrouwd en veilig voelt;
  • Een vast, goed opgeleid team werkzaam is, dat bekend staat als professioneel en patiëntvriendelijk;
  • Persoonlijke zorg hoog in het vaandel staat;
  • Er door huisartsen en hun team actief wordt nageschoold;
  • Alle medewerkers zich houden aan de geheimhoudingsplicht;
  • Ook de zorg voor elkaar goed is door te streven naar een goede stabiele werksfeer en open onderlinge communicatie;
  • Er structureel aandacht voor de werkdruk is, zodat het werkplezier hoog blijft, wat doorwerkt in de patiëntenzorg;
  • We middels MijnGezondheid.net 24/7 veilige digitale communicatie willen bieden, zonder daarbij het persoonlijk contact te verliezen;
  • We voor zaken die niet naar wens lopen een duidelijke klachtenprocedure hebben voor patiënten en intern een meldingsprotocol voor (bijna-) incidenten;
  • Wij ons open en toetsbaar opstellen omtrent de door ons geleverde zorg en de kwaliteit daarvan.

NHG praktijkaccreditatie

Onze praktijk draagt sinds 2010 het NHG-keurmerk. Dit betekent dat wij voldoen aan landelijk vastgestelde normen en wij gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht.  Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van deze rapportage zijn verbeterplannen opgesteld. Een auditor bezoekt ons driejaarlijks om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Ieder jaar worden nieuwe verbeterpunten en verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De laatste audit vond plaats in maart 2021. Wij willen ons steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen ze graag in ontvangst.

Klachtenprocedure

Jaarlijks zien en spreken de medewerkers van onze praktijk veel mensen met allerlei vragen over hun gezondheid. Alle medewerkers doen hun best om iedereen te helpen en zo goed mogelijk aan de verwachtingen te voldoen. De meeste mensen zijn tevreden over de contacten, maar toch kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat graag van u horen, zodat wij mogelijk onze zorg aan u kunnen verbeteren. In dat geval raden wij u aan om in eerste instantie te proberen rechtstreeks met de betreffende medewerker het probleem op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure binnen de praktijk.
Het indienen van een klacht doet u door het klachtenformulier, verkrijgbaar bij de assistente, in te vullen. De interne klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Na ontvangst van de klacht wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen over de afhandeling van de klacht. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 4 weken uw klacht volledig afgehandeld te hebben.

Wat doet de klachtencommissie met uw klacht?  
1. nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd
2. beoordelen of er iets verkeerd is gegaan, of beter had gekund
3. indien nodig maatregelen nemen om de zorg of praktijkorganisatie te verbeteren
4. u en de betrokken medewerker uit de praktijk informeren over het oordeel van de klachtencommissie

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.