SPOED

Overdag van 8.00 – 17.00 uur:

Bel bij een levensbedreigende situatie 112.

Sinds de verhuizing naar het nieuwe Gezondheidscentrum is ons oude spoednummer niet meer als zodanig in gebruik. In plaats daarvan kunt u als u het reguliere praktijknummer belt (070-5112460), kiezen voor de optie ‘Spoed’. Deze optie functioneert alleen wanneer er op het juiste moment gebruik van wordt gemaakt. De assistente zal dan haar werk namelijk onmiddellijk onderbreken om u te woord te staan. U wordt dringend verzocht hier geen misbruik van te maken. Bij oneigenlijk gebruik zal u verzocht worden opnieuw te bellen.

Avond en weekend:

Buiten kantoortijden kunt u voor zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende werkdag bellen naar de huisartsenpost SMASH: 070-346 9669.

of bel 112 bij een levensbedreigende situatie.