SPOED

Overdag van 8.00 – 17.00 uur:

In spoedeisende situaties belt u ons praktijknummer 070-5112460, en kiest u voor de optie 1: ‘Spoed’. Deze optie functioneert alleen wanneer er op het juiste moment gebruik van wordt gemaakt. De assistente zal dan haar werk namelijk onmiddellijk onderbreken om u te woord te staan. U wordt dringend verzocht hier geen misbruik van te maken. Bij oneigenlijk gebruik zal u verzocht worden opnieuw te bellen.

Avond en weekend:

Buiten kantoortijden kunt u voor zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende werkdag bellen naar de huisartsenpost HADOKS: 070-346 9669.