Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Momenteel krijgen wij in de huisartspraktijk veel vragen van patiënten over wijzigingen van hun medicijnen. Elke zorgverzekeraar heeft eigen prijsafspraken met geneesmiddelfabrikanten gemaakt. Hieronder vindt u de uitgebreide uitleg van zorgverzekeraar CZ over het hoe en waarom van het preferentiebeleid. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, wendt u zich dan tot uw apotheek. De huisarts heeft geen invloed op het merk geneesmiddelen dat u van de apotheek ontvangt.

Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval vergoeden wij alleen het medicijn met de laagste prijs: het voorkeursgeneesmiddel. Geen zorgen, u krijgt nog steeds het medicijn dat u nodig hebt, maar dan in een ander doosje.

Zelfde medicijn, ander merk

Dit hebben we afgesproken met apotheken:

• Staat uw medicijn (de werkzame stof) op de lijst voorkeursgeneesmiddelen? Dan krijgt u van uw apotheek dit medicijn mee. Voor deze medicijnen hebben we met fabrikanten prijsafspraken gemaakt. Daarom staan deze medicijnen voor 1 of 2 jaar op de lijst.

• Staat uw medicijn niet op de lijst? Dan hebben wij met apotheken afgesproken dat ze per werkzame stof altijd het goedkoopste medicijn aan u meegeven. Het voorkeursmedicijn is nog steeds het medicijn dat u nodig hebt, met precies dezelfde werkzame stof als het merkmedicijn. Het voorkeursmedicijn komt alleen van een fabrikant waar de prijs lager is. En soms bevat het andere hulpstoffen, zoals kleurstoffen of zoetstoffen.

Wat betekent dit voor u?

1. U kunt een ander medicijn krijgen dan u gewend bent. De verpakking ziet er bijvoorbeeld anders uit, of de kleur van het medicijn is anders.

2. U betaalt minder eigen risico.

Alléén officieel goedgekeurde medicijnen

U hoeft niet bang te zijn dat het voorkeursmedicijn minder goed is. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook is de werkzame stof altijd hetzelfde als die van het merkmedicijn.

Uw apotheek geeft u het juiste medicijn…

Op het recept dat u van uw arts krijgt, staat altijd de werkzame stof van het medicijn. Niet de merknaam. Uw apotheek zorgt er vervolgens voor dat u het juiste geneesmiddel krijgt. Soms verandert de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Ook dan weet uw apotheek altijd welk medicijn u nodig hebt.

… en controleert of het gebruik voor u veilig is

Het kan voorkomen dat u niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat u een allergie hebt voor een hulpstof. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit. Ook niet bij voorkeursmedicijnen. Ook controleert uw apotheek altijd in uw persoonlijk dossier of een middel veilig is voor u.

Uitzonderingen

Gebruikt u het voorkeursmedicijn en blijkt dit na een gesprek met uw apotheker toch medisch onverantwoord voor u? Dan krijgt u een ander voorkeursmedicijn vergoed. Is er geen ander voorkeursmedicijn? Pas dan krijgt u het duurdere merkmiddel vergoed. Medische noodzaak betekent dat behandeling met het voorkeursmiddel voor u medisch onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een medicijn zo bijzonder is dat voor u maar één bepaald medicijn in aanmerking komt. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.